Index

Act.

castellano

ingles

Concert

Pels Xeremiers de Sóller el concert del Teatre Victòria de Sóller de dia 3 d´octubre del 2009 ha estat un somni realitzat, una perfecta conexió entre els músics i el públic. Volem donar les gràcies a tots els assistents per fer-nos sentir orgullosos de ser Xeremiers i com no, donar les gràcies a tots els músics col.laboradors i a tothom que ha fet feina perque el concert es pogués dur a terme, GRÀCIES!.

Carta del President de l´Associació Xeremiers de Sóller

Tots hi hem fet molta de feina. Però esta ben clar que els que mes n’han feta son en Pep Forteza, (en Pep de poster concerts’estanc), i en Tomeu Marroig ( en Tomeu Piu).  Ells son els que s’han encarregat de preparar es repertori, fer els arrengaments necessaris, contactar amb altres musics, decidir ses diferentsentrades, ritmes, tempos, i tantes altres coses que no sabem però que si podem imaginar-nos.
La resta de membres dels Xeremiers de Sóller hi hem col·laborat en diferent mesura i dins ses nostres possibilitats. Igualment han col·laborat tots aquells altres musics que han intervingut en aquest concert. Per a tots ells vull fer públic es meu agraïment ben sincer.
Es impossible separar mèrits i responsabilitats, així que ho consider con una sola unitat.
El cert es que tots plegats ens ho hem passat molt be, tant ens els assajos com en el concert. Be, per esser honrat  he d’aclarir que, qui mes qui menys estava una mica, o molt, nerviós.
Però es veu que aconseguirem controlar-nos i, així com anaven passats els minuts, tots ens hi trobàvem una mica millor a damunt s’escenari.
Sa musica sonava be. Els seients que havíem preparat ( mes de 300 ) estaven tots ocupats. Fins i tot hi havia gent dreta als passadissos de darrera.
Semblava que tota aquesta gent s’ho passava be, perquè desprès de cada cançó se sentien moltes mamballetes.
Es concert anava agafant cos. Varem començar sonant una colla sola, desprès sonarem tots el Xeremiers de Sóller,  varem sonar una peça acompanyats de una Tarota i una altre acompanyats per tres Djembes. També sonarem quatre cançons acompanyats de un Llaüt i una Guitarra elèctrica. I per acabar el concert sonarem sis peces acompanyats de catorze musics de sa Banda Municipal de Sóller.
Si he de fer cas de sa reacció des públic, un cop que donarem per acabada sa nostra actuació, he de reconèixer que va resultar un èxit. Ses aclamacions, crits i altres manifestacions de satisfacció així m’ho fan entendre.
Tot plegat, sa nostra actuació va durar uns vuitanta minuts, sense interrupcions.
Mentre bevíem un refresc, ja defora del teatre, varen esser moltes ses persones que ens feren arribar sa seva felicitació, així com es seu convenciment que sa gravació que havíem fet durant el concert, donaria lloc a un CD de bona qualitat.

Moltes gracies a tots els que heu fet possible aquest concert i als que hi heu assistit.

Andreu Magraner.   President dels XEREMIERS DE SOLLER

Les fotos...(veure)
Setmanari Sóller... (Entrevista) i (crònica)
Setmanari Sa Veu ...(crònica.)
El programa d´actuació (veure)

La crítica de la Revista "Sons" un 4 sobre 5
sons

 

 

Mes videos del concert ...(veure)

 

 

 

 

mallorcaweb
© WebMaster: Xescrei
Suport audiovisual Antonia Ribot / Guiem Serrano
face